بازی پاسور شرطی

برای انجام بازی پاسور آنلاین بایستی در یک سایت شرط بندی معتبر ثبت نام کنید

پیشنهاد ما سایت srnpoker میباشد که با کلیک بر روی لینک میتوانید وارد شوید

انواع بازی پاسور شرطی

  1. بازی پاسور 2 نفره
  2. بازی پاسور چهاربرگ

آموزش بازی پاسور آنلاین

در این بازی کازینو آنلاین به هر بازیکن چهار برگ داده میشود

سپس چهاربرگ نیز به زمین انداخته میشود که قابل دیدن میباشد

حال اگر در دست خود سرباز داشته باشید میتوانید تمام کارت ها به جز شاه و بی بی را بردارید

شاه را فقط با شاه و بی بی را فقط توسط بی بی میتوان برداشت

در پایان امتیازات محاسبه شده و برنده بازی پاسور پولی مشخص میشوذ

 

( تماس با ما )